Přehled dotací statutárního města Brna

Podávání žádostí v oblasti kultury pro rok 2020 bylo ukončeno

Podávání žádostí o dotace dle dotačních programů v oblasti kultury proběhlo v termínu od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019 a je nyní ukončeno. O výsledku budete vyrozuměni.

Pro rok 2019 bylo v oblasti kultury vyčleněno celkem 59 575 000 Kč.

© 2019 | Statutární město Brno