Celkový počet záznamů: 087    
Datum zveřejnění Číslo jednací Předmět Příloha Detail
 23.9.2022     MMB/0449473/2022   Pozemky v MČ Kohoutovice  
 23.9.2022     MMB/0445051/2022   Pravidla vjezdu do centra města Brna  
 23.9.2022     MMB/0446718/2022   Pozemky v k.ú. Štýřice  
 22.9.2022     MMB/0434329/2022   Výpůjčka pozemků od společnosti CD CENTRUM COMS, a. s.   
 22.9.2022     MMB/0459532/2022   R8/234 bod č. 48 Návrh smluvy o provedení aukce - prodej pozemku v k.ú. Zábrdovice  
 22.9.2022     MMB/0419089/2022   Pokuty za neoprávněný vjezd do centra  
 21.9.2022     MMB/0445138/2022   Hodnota IPP na pozemcích v k.ú.Žabovřesky  
 21.9.2022     MMB/0441382/2022   bezbariérové byty ve správě MMB č. j. MMB/0441382/2022/01  
 21.9.2022     MMB/0437532/2022/01/   Informace - čísla specifického symbolu ODSČ  
 21.9.2022     MMB/0423492/2022   Poskytnutí výstupů ze smlouvy o projektové dokumentaci Realizace protipovodňových opatření města Brna  
 19.9.2022     MMB/0405577/2022   Informace k úřední osobě  
 19.9.2022     MMB/0447484/2022   Závazné stanovisko pro pozemky v k.ú. Stránice  
 19.9.2022     MMB/0442971/2022   EUROPOINT BRNO - městská infrastruktura  
 14.9.2022     MMB/0441923/2022   provoz pošty  
 14.9.2022     MMB/0437533/2022   Informace - oprávnění, pověření zaměstnance ODSČ  
 13.9.2022     MMB/0435347/2022   Žádost o informace - objednávka č. 9322000448  
 9.9.2022     MMB/0438479/2022   Nájemní smlouva - křest knihy  
 8.9.2022     MMB/0437532/2022/01   Příjmy z pokut ODSČ MMB v letech 2015 - 2021  
 7.9.2022     MMB/0413266/2022   Smlouvy, veřejné zakázky uzavřené se společností Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.  
 7.9.2022     MMB/0383599/2022   kopie spisového materiálu  
 7.9.2022     MMB/0396337/2022   informace o vysokoškolském diplomu  
 5.9.2022     MMB/0417023/2022   opakovaná žádost podkladový materiál R8/211 - body 12 a 63  
 5.9.2022     MMB/0425213/2022   Statistika výzev k uhrazení pokuty a celková částka za ně v období 1.3.2022-30.6.2022  
 2.9.2022     MMB/0432305/2022   Žádost o informace - periodikum a redakční rada  
 1.9.2022     MMB/0383597/2022   výkon spisové služby  
 30.8.2022     MMB/0428850/2022   studie Posouzení odpovědnosti členů zastupitelstva při změně územního plánu  
 30.8.2022     MMB/0425747/2022   Omezení vjezdu tramvají na náměstí Svobody  
 30.8.2022     MMB/0420211/2022   Žádost o zaslání stížností na ředitelku MŠ Uzbecká od r. 2018, které OŠML obdržel.  
 29.8.2022     MMB/0404278/2022   přílohy č. 7a 7b k zápisu RMB ze dne 11.11.2020 “Polyfunkční objekt Bohunice“   
 29.8.2022     MMB/0426398/2022   jmenovité hlasování  
 25.8.2022     MMB/0416209/2022   oprávnění Městské policie Brno  
 24.8.2022     MMB/0394405/2022   Místní úprava provozu na ul. Vodova a Purkyňova   
 24.8.2022     MMB/0388229/2022   Vliv stavby VMO Žabovřeská na životní prostředí  
 22.8.2022     MMB/0424605/2022   Počet projednaných a odsouzených přestupků podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí  
 22.8.2022     MMB/0405582/2022   informace o Oddělení sankčních řízení  
 19.8.2022     MMB/0405676/2022   Přehled exekucí - Milostivé léto I, bagatelní exekuce  
 18.8.2022     MMB/0418026/2022   Vyúčtování služeb za rok 2022 v DPS Kartouzská 587/14  
 18.8.2022     MMB/0386901/2022   Označení zóny s dopravním omezením ul. Mezníkova  
 16.8.2022     MMB/0396872/2022   Žádost o informace  
 16.8.2022     MMB/0405120/2022   Závazné stanovisko a jeho změna.  
 12.8.2022     MMB/0403027/2022   R8/229 bod č. 74 - Návrh výpůjčky pozemků v k. ú. Město Brno od společnosti CENTRUM COMS, a. s.  
 11.8.2022     MMB/0397533/2022   Žádost o informace - Domov důchodců Nopova  
 11.8.2022     MMB/0397332/2022   Informace o zbourání Domova důchodců, Brno-Židenice, ul. Noppova  
 11.8.2022     MMB/0396797/2022   DVD záznam z jednání  
 11.8.2022     MMB/0405584/2022   Přehled variabilních symbolů ukládaných pokut a informace o vedených finančních ukazatelích  
 10.8.2022     MMB/0394939/2022   Vynaložené finanční i nefinanční prostředky v souvislosti s událostmi na Ukrajině  
 10.8.2022     MMB/0403030/2022   Akcionářská smlouva mezi Statutárním m. Brnem a společností SUEZ International S.A.S.  
 9.8.2022     MMB/0383601/2022   Informace - podání odporu § 150 správního řádu vedených ODSČ  
 9.8.2022     MMB/0383600/2022   Informace - ODSČ-23512/22-DUJ/106  
 9.8.2022     MMB/0397187/2022   Společné povolení a koordinované stanovisko  
 8.8.2022     MMB/0358792/2022   nejvyšší dosažené vzdělání a délka praxe  
 8.8.2022     MMB/0394923/2022   výčet zákonů  
 4.8.2022     MMB/0387163/2022   R8/228 - bod 71  
 3.8.2022     MMB/0394909/2022   rozhodnutí o odstranění stavby  
 3.8.2022     MMB/0387167/2022   R8/228 - bod 68  
 3.8.2022     MMB/0382404/2022   úřední komunikace  
 3.8.2022     MMB/0393033/2022   sdělení o vydaných závazných stanoviscích  
 29.7.2022     MMB/0374178/2022   Vjezd tramvají na nám. Svobody  
 27.7.2022     MMB/0373278/2022   spis OUSR/MMB/0353491/2022  
 27.7.2022     MMB/0373310/2022   rozhodnutí č. j. MMB/0370230/2022 ze dne 12.7.2022  
 27.7.2022     MMB/0382432/2022   Závazná stanoviska  
 22.7.2022     MMB/0357620/2022   Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o výpujčce č. 3622013137  
 22.7.2022     MMB/0252270/2020   Návrh na zřízení skladu HR_SM Brna_materiál RMB_ bod č. 51 R8/092  
 22.7.2022     MMB/0376639/2022   Informace k postoupení stížnosti  
 22.7.2022     MMB/0325134/2022/01   R8/223 - bod 154  
 22.7.2022     MMB/0374260/2022   Odpověď na otázky ke spolupráci s MěÚ Tišnov  
 20.7.2022     MMB/0369390/2022   Podklady pro odklad schválení nového ÚPmB  
 20.7.2022     MMB/0359623/2022   Žádost o informace, 106, Tuzová AMB  
 19.7.2022     MMB/0364525/2022   rozhodnutí a jiné úkony OÚSŘ MMB  
 18.7.2022     MMB/0338848/2022   Materiál č. 73 z R8/149. schůze Rady města Brna  
 18.7.2022     MMB/0359361/2022   Dotazy na řízení o dopravních přestupcích  
 18.7.2022     MMB/0356763/2022   Veřejná zakázka „Dělba přepravní práce 2022  
 18.7.2022     MMB/0358806/2022   Spisy ODSČ - dotazy  
 18.7.2022     MMB/0357621/2022   R8/227 bod č. 68 financování Multifunkční sportovní a kulturní hala v Brně  
 18.7.2022     MMB/0341212/2022   Závazné stanovisko  
 14.7.2022     MMB/0346273/2022   Z8/39 bod č. 27 (Financování a realizace výstavby Multifunkční sportovní a kulturní haly)  
 14.7.2022     MMB/0342424/2022   počet dopravně psychologických posudků  
 12.7.2022     MMB/0349073/2022   Omezování četnosti spojů v MHD  
 12.7.2022     MMB/0334219/2022   Výstavba sídliště na ul. Sadová.  
 12.7.2022     MMB/0351354/2022   Výstup ze smlouvy 7121054642  
 11.7.2022     MMB/0346329/2022   Kompetence pracovní cykloskupiny  
 11.7.2022     MMB/0315534/2022   Výhrady k posudku  
 11.7.2022     MMB/0325965/2022   Soudní řízení  
 11.7.2022     MMB/0342217/2022   Poskytnutí spisového materiálu  
 11.7.2022     MMB/0357619/2022   Poskytnutí informace  
 1.7.2022     MMB/0296329/2022   spis a zpusoby vyuziti pozemku  
 1.7.2022     MMB/0351373/2022   R8/226 bod č. 60 - Souhlas se zapojením statut. m. Brna...Provoz Centra pro cizince JMK 2022-2023